Informacija apie darbo užmokestį 2016-01-01

 

Pareigybė

Etatai

Vidutinis darbo užmokestis

2016-01-01

(bruto) Eur

Administracija (direktorius, skyriaus vedėjas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, buhalteris, dietologas, sekretorius-archyvaras)

6

893

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas

13

805

Kiti pedagoginiai darbuotojai (logopedas, meninio ugdymo pedagogas)

2,15

940

Aptarnaujantis personalas (auklėtojo padėjėjas, virėjas, valytojas, pagalbinis darbininkas, skalbėjas, kiemsargis, sargas)

15,5

484